Søk

Leasing og leietakers forpliktelser

Service- og vedlikeholdsforpliktelsen i leasingforhold er revidert. Denne skal ligge som et vedlegg til leasingavtalene og undertegnes av alle tre parter ved leasingforholdets start.

Dette er viktig for å sikre at leietaker behandler bilen på en forsvarlig måte, og det gir leverandør/forhandler et avtalebasert grunnlag for å kreve erstatning og påkost av leietaker der det foreligger mislighold fra leietaker.

Folderen "Felles bransjenorm for unormal slitasje" skal utleveres sammen med Serviceforpliktelsen. Bransjenormen skal distribueres av leasingselskapet.
Bransjenormen og serviceforpliktelsen er også tilgjengelig på våre nettsider, les mer her.

NBF anbefaler følgelig:

  • At våre medlemsbedrifter påser at serviceforpliktelsen er en del av leasing dokumentene og at leasingselskapet snarest mulig tar i bruk den siste reviderte versjonen.
  • At leasingselskapet sørger for innkjøp og distribusjon av "Felles bransjenorm for unormal slitasje" til leverandør slik at heftet kan leveres til leietaker senest ved leieforholdets start/ved inngåelse av leiekontrakt.
  • At leasingselskapet er villig til å motta informasjon fra leverandør om leietakers (eventuelle) mislighold av "Service- og vedlikeholdsforpliktelsen i leasing forhold".

Ved spørsmål ta kontakt med juridisk avdeling i NBF.

 

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring