Kunnskapsbasen

Kunnskapsbasen inneholder alt fra nyttige skjemaer og maler til avtaler, artikler og nyheter.

Søk

 • Når leasingbilen tilbakeleveres med mangelfull servicehistorikk - Hva da?

  Leietaker skal sørge for vedlikehold og service på bilen han leaser. Hvilke konsekvenser får det at leietaker misligholder denne plikten? Hvordan beregner man påkost for mangelfull service?

 • Personvernveileder

  NBF har utarbeidet en veileder som gir en oversikt over de viktigste pliktene den enkelte bedrift må overholde når det gjelder personvern.

 • Avslutning av arbeidsforhold

  Ved avslutning av et arbeidsforhold er det veldig viktig å gjøre dette på en ryddig måte, enten det gis en oppsigelse eller avskjed. NBF har laget en kort veiledning med de viktigste punktene.

 • Regler, vilkår og ansvar ved verkstedarbeid på kundebiler.

  Bilverkstedenes arbeid på kundebiler (forbrukerkunder) reguleres i Lov om håndtverkertjenester. Loven omhandler blant annet krav til fagmessighet, plikt til å veilede kunden, forsinkelser av tjenesten, når det foreligger mangler ved arbeidet og regler for reklamasjon mm.

 • Unngå "utbedringsfellen"

  Kampen om kundene er stor, og det gjelder å vise at kunden tas på alvor. Dette gjelder også der kunden hevder bilen har mangler. Det er riktig, både kommersielt og rettslig, å ta reklamasjoner på alvor. Likevel må det advares mot å ta den gamle læresetningen om at "kunden har alltid rett" for bokstavelig.

 • Verkstedets frarådingsplikt

  Alle bilverksteder har en plikt til å fraråde reparasjoner som vil være uforholdsmessig dyre eller har liten nytte for en forbruker. Denne frarådingsplikten er nedfelt i Håndverkertjenesteloven. Bakgrunnen for plikten er at verkstedet har den bilfaglige kompetansen som profesjonell part. Derfor vil man påse at verkstedet har forbrukerens interesser som første prioritet, og ikke egen vinning.

 • Tariffoppgjøret 2017 – Viktig å huske på ved lokale forhandlinger

  LO har tidligere vedtatt tariffoppgjøret etter at forhandlingene med NHO ble avsluttet. Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør. De lokale forhandlingene innenfor alle NBFs tariffområder blir neste steg i forhandlingene.

 • Oppsigelse av ansatte i prøvetiden

  NBF har hatt henvendelser den seneste tiden vedrørende oppsigelse av ansatte i prøvetiden. Felles for noen av henvendelsene er at arbeidsgiveren har kommet sent på banen – dvs. varslet en mulig oppsigelse rett før prøvetiden har gått ut. Dette er uheldig, selv om grunnene til oppsigelse kan være saklige. I ytterste konsekvens kan en slik oppsigelse bli sett på som usaklig og bli ansett som ugyldig.

 • Biloverenskomsten - nye garantisatser fra 1. januar 2017 (87 % regelen)

  Fellesforbundet og NBF er nå blitt enige om nye garantisatser, 87 % regelen, med virkning fra 1. januar 2017.

 • Urettmessig hevingskrav

  Det er lett å forstå at kunder kan bli frustrerte over at bilen viser seg å ikke svare til avtalen eller forventingene. I en slik situasjon vil det fort dreie seg om mangler, som selger må ta ansvar for. Normalt skjer dette ved at selger reparerer mangelen.

 • Leasing og leietakers forpliktelser

  Service- og vedlikeholdsforpliktelsen i leasingforhold er revidert. Denne skal ligge som et vedlegg til leasingavtalene og undertegnes av alle tre parter ved leasingforholdets start.

 • Salg av bil for kunde – forsikringsdekning

  Bilforhandlere som tar inn bil(er) som skal selges for kunde (formidlingssalg), må være oppmerksomme på at slike biler vanligvis ikke er forsikret mot underslag

 • Forbrukers bruktbilforventninger

  Ved bruktbilsalg som ved nybilsalg får forbrukeren 5 års reklamasjonsrett etter forbrukerkjøpsloven. Betyr dette at forbruker kan forvente det samme av bruktbiler som av nybiler? Betyr det at forbrukeren har krav på problemfritt og kostnadsfritt bilhold i 5 år?

 • Hvordan sikre egne og kunders biler

  NBF har sammen med BIL laget en bransjenorm for overtagelse, bruk og oppbevaring av bilnøkler for å sikre egne og kunders biler. Normen er en del av forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrift som trer i kraft fra 1. januar 2017.

 • Biloverenskomsten 2016-2018

  Overenkomsten er gjeldende fra og med 1. mai 2016 til og med 30. april 2018

 • Forretningsvilkår ved bilreparasjoner - tunge kjøretøy

  Vilkårene regulerer forholdet mellom kunde og verksted

 • Nye informasjonsplikter om klageorgan

  Nytt fra NBF-advokatene: Nye informasjonsplikter er vedtatt, og kontrakter og informasjon til forbrukerkunder må tilpasses.

 • God nyhet i ny lov om klageorganer for forbrukersaker

  Ny lov om klageorganer for forbrukersaker passerte statsråd 17. juni 2016, etter at loven hadde blitt vedtatt av Stortinget 3. mai. Loven gjennomfører EU-direktiv og –forordning, som åpner for nasjonale tilpasninger og særordninger.

 • Tariffoppgjøret 2016 – Biloverenskomsten - lokale forhandlinger

  Fellesforbundet har formelt godkjent forhandlingsresultatet i årets tariffoppgjør. Det betyr at de lokale forhandlingene nå formelt kan begynne. Forhandlingene skal ta hensyn til den enkelte bedrifts økonomiske situasjon, produktivitet, konkurranseevne, fremtidsutsikter og arbeidskraftsituasjon. Moderasjon vil også være viktig i forbindelse med årets lokale lønnsforhandlinger.

 • Lønnsstatistikk for Norge – og distriktsvise tall

  Lønnsstatistikk utarbeides årlig av NHO for NBFs medlemsbedrifter. Denne viser gjennomsnittslønn for fagarbeidere dvs. en total timefortjeneste (inklusive bonus, smuss- og skifttillegg). Statistikken omhandler fagarbeidergruppene bilmekanikere, bilskadereparatører, overflatebehandlere, lagermedarbeidere og bilklargjørere.

 • Forsiktig med personopplysninger!

  Det er i utgangspunktet forbudt å behandle personopplysninger, enten dette skjer ved innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller på annen måte. Brudd på forbudet kan koste bedriftene dyrt.

1-21 av 58 artikler
Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo