Kunnskapsbasen

Kunnskapsbasen inneholder alt fra nyttige skjemaer og maler til avtaler, artikler og nyheter.

Søk

 • Tariffoppgjøret 2017 – Viktig å huske på ved lokale forhandlinger

  LO har tidligere vedtatt tariffoppgjøret etter at forhandlingene med NHO ble avsluttet. Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør. De lokale forhandlingene innenfor alle NBFs tariffområder blir neste steg i forhandlingene.

 • Forbehold om betaling – dette og mye mer på NBFs kurs i Forbrukerrett.

  Bilbransjen er flink til å innrømme ansvar for feil og mangler når alt peker mot et forhandleransvar. Har du så opplevd at feilen er en annen enn antatt og noe dere ikke svarer for?

 • Oppsigelse av ansatte i prøvetiden

  NBF har hatt henvendelser den seneste tiden vedrørende oppsigelse av ansatte i prøvetiden. Felles for noen av henvendelsene er at arbeidsgiveren har kommet sent på banen – dvs. varslet en mulig oppsigelse rett før prøvetiden har gått ut. Dette er uheldig, selv om grunnene til oppsigelse kan være saklige. I ytterste konsekvens kan en slik oppsigelse bli sett på som usaklig og bli ansett som ugyldig.

 • Biloverenskomsten - nye garantisatser fra 1. januar 2017 (87 % regelen)

  Fellesforbundet og NBF er nå blitt enige om nye garantisatser, 87 % regelen, med virkning fra 1. januar 2017.

 • Alt du trenger å vite om heving av bilkjøp på NBFs kurs i Forbrukerrett

  Heving av bilkjøp kan få store økonomiske konsekvenser for deg som selger. Derfor er det også gunstig å være kjent med de rettigheter og plikter du har når hevingskrav fremsettes. Når foreligger egentlig hevingsgrunn? Hvilke forutsetninger oppstilles i lovverket, og hva ligger i disse?

 • Urettmessig hevingskrav

  Det er lett å forstå at kunder kan bli frustrerte over at bilen viser seg å ikke svare til avtalen eller forventingene. I en slik situasjon vil det fort dreie seg om mangler, som selger må ta ansvar for. Normalt skjer dette ved at selger reparerer mangelen.

 • Leasing og leietakers forpliktelser

  Service- og vedlikeholdsforpliktelsen i leasingforhold er revidert. Denne skal ligge som et vedlegg til leasingavtalene og undertegnes av alle tre parter ved leasingforholdets start.

 • Kurs i personalspørsmål – arbeidsrett og tariff

  Hvordan skal man gå frem når man ser at negative forhold oppstår på arbeidsplassen? Hva er de gode tiltakene for å unngå at et dårlig arbeidsmiljø oppstår? Når bør man bruke advarsler? Og hvordan skal man gjøre saksbehandlingen riktig i oppsigelsessaker? Hva er likheter og forskjeller mellom arbeidsavtaler og tariffavtaler?

 • Salg av bil for kunde – forsikringsdekning

  Bilforhandlere som tar inn bil(er) som skal selges for kunde (formidlingssalg), må være oppmerksomme på at slike biler vanligvis ikke er forsikret mot underslag

 • Forbrukers bruktbilforventninger

  Ved bruktbilsalg som ved nybilsalg får forbrukeren 5 års reklamasjonsrett etter forbrukerkjøpsloven. Betyr dette at forbruker kan forvente det samme av bruktbiler som av nybiler? Betyr det at forbrukeren har krav på problemfritt og kostnadsfritt bilhold i 5 år?

 • Hvordan sikre egne og kunders biler

  NBF har sammen med BIL laget en bransjenorm for overtagelse, bruk og oppbevaring av bilnøkler for å sikre egne og kunders biler. Normen er en del av forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrift som trer i kraft fra 1. januar 2017.

 • Biloverenskomsten 2016-2018

  Overenkomsten er gjeldende fra og med 1. mai 2016 til og med 30. april 2018

 • Forretningsvilkår ved bilreparasjoner - tunge kjøretøy

  Vilkårene regulerer forholdet mellom kunde og verksted

 • Nye informasjonsplikter om klageorgan

  Nytt fra NBF-advokatene: Nye informasjonsplikter er vedtatt, og kontrakter og informasjon til forbrukerkunder må tilpasses.

 • God nyhet i ny lov om klageorganer for forbrukersaker

  Ny lov om klageorganer for forbrukersaker passerte statsråd 17. juni 2016, etter at loven hadde blitt vedtatt av Stortinget 3. mai. Loven gjennomfører EU-direktiv og –forordning, som åpner for nasjonale tilpasninger og særordninger.

 • Høysesong for aggressive "kataloghaier"

  Sommer er høysesong for aggressiv markedsføring og telefonsalg fra mer eller mindre useriøse tilbydere av særlig katalogtjenester. En del aktører der ute forsøker å utnytte at ferietid innebærer bemanning med uerfarne ferievikarer, som ikke har full oversikt over hvilke avtaler og forpliktelser bedriften har.

 • Tariffoppgjøret 2016 – Biloverenskomsten - lokale forhandlinger

  Fellesforbundet har formelt godkjent forhandlingsresultatet i årets tariffoppgjør. Det betyr at de lokale forhandlingene nå formelt kan begynne. Forhandlingene skal ta hensyn til den enkelte bedrifts økonomiske situasjon, produktivitet, konkurranseevne, fremtidsutsikter og arbeidskraftsituasjon. Moderasjon vil også være viktig i forbindelse med årets lokale lønnsforhandlinger.

 • Lønnsstatistikk for Norge – og distriktsvise tall

  Lønnsstatistikk utarbeides årlig av NHO for NBFs medlemsbedrifter. Denne viser gjennomsnittslønn for fagarbeidere dvs. en total timefortjeneste (inklusive bonus, smuss- og skifttillegg). Statistikken omhandler fagarbeidergruppene bilmekanikere, bilskadereparatører, overflatebehandlere, lagermedarbeidere og bilklargjørere.

 • Forsiktig med personopplysninger!

  Det er i utgangspunktet forbudt å behandle personopplysninger, enten dette skjer ved innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller på annen måte. Brudd på forbudet kan koste bedriftene dyrt.

 • Lovpålagt forsikring

  Yrkesskadeforsikring er en lovpålagt forsikring for arbeidsgiver som skal sikre ansatte erstatning i forbindelse med yrkesskade og yrkessykdommer.

 • Begrensninger i ansvarsforsikring for bilforhandler og verksted

  Bilforhandler og verkstedets ansvarsforsikring (tabbeforsikring) dekker ikke skader på selve leveransen eller arbeidet.

1-21 av 56 artikler
Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo