Kunnskapsbasen

Kunnskapsbasen inneholder alt fra nyttige skjemaer og maler til avtaler, artikler og nyheter.

Søk

Nyttekjøretøy

 • Hvordan sikre egne og kunders biler

  NBF har sammen med BIL laget en bransjenorm for overtagelse, bruk og oppbevaring av bilnøkler for å sikre egne og kunders biler. Normen er en del av forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrift som trer i kraft fra 1. januar 2017.

 • Pilotprosjekt for sentralisert dokumentkontroll ved registrering av lastebil

  I januar startet et pilotprosjekt i samarbeid med Statens Vegvesen hvor hensikten er effektivisering av registrering av lastebiler. Deltakere i prosjektet er foruten SVV, NBF, BIL og Påbyggergruppen i Norsk Industri.

 • ADR-veileder

  ADR-veileder

  NBF har utarbeidet veileder for risikovurdering ved reparasjon av kjøretøyer som transporterer brannfarlig væske og gass.

 • Slitasjeguide for tilbakelevering av lastebiler

  I leasingforhold oppstår det ofte tvister om lastebilens tilstand på tilbakeleveringstidspunktet. Slitasjeguiden definerer rammene for hva som er akseptabel og ikke akseptabel slitasje.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo