Kunnskapsbasen

Kunnskapsbasen inneholder alt fra nyttige skjemaer og maler til avtaler, artikler og nyheter.

Søk

Salg

 • Kun elektronisk salgsmelding i Autoreg

  Fra midten av april er det kun elektronisk bekreftelse av salgsmelding som blir akseptert i Autoreg.

 • Miljøplakaten på 1-2-3

  I august 2017 inngikk NBF et samarbeid med OFV AS (Opplysningsrådet for Veitrafikken), som medfører at medlemmene tilbys bedre betingelser og gode rabattordninger på de ulike produktene fra OFV. Tilgang til OFV sine produkter gir viktig informasjon om bilmarkedet og kjøretøyet, samt automatisk generering av Miljøplakaten.

 • Bedre energi- og miljømerking av biler

  En ny merkeplakat vil gjøre det lettere å velge ny bil ut fra energi- og miljøegenskaper. Bak den nye ordningen står hele bilbransjen.

 • PERSONVERN VED KJØP AV BIL

  Moderne biler lagrer og behandler store mengder opplysninger. Noen av dem er personopplysninger. Det er svært viktig at bilkjøpere er kjent med, og godtar en slik innsamling. NBF har laget et eget standardskjema som både forhandler og bilkjøper går igjennom og underskriver på.

 • Radiostøy ved montering av uoriginale DAB+-løsninger

  Det monteres i disse dager et stort antall uoriginale løsninger for mottak av DAB+signaler i biler med original FM-radio. Ved montering av løsninger for DAB+ og generelt trådløs kommunikasjon er det en fare for støy som kan påvirke radiomottaket.

 • Bedre energi- og miljømerking av biler

  En ny merkeplakat vil gjøre det lettere å velge ny bil ut fra energi- og miljøegenskaper. Bak den nye ordningen står hele bilbransjen.

 • Nødnummer 110 er øremerket til eCall

  I øvrige deler av Europa vil nødnummer 112 i stor grad bli benyttet til eCall. I Norge har regjerningen besluttet at brannvesenets 110-sentraler skal være mottakssentral for det felles europeiske nødmeldingssystemet eCall.

 • Leasing og leietakers forpliktelser

  Service- og vedlikeholdsforpliktelsen i leasingforhold er revidert. Denne skal ligge som et vedlegg til leasingavtalene og undertegnes av alle tre parter ved leasingforholdets start.

 • Selger du DAB-utstyr til bil?

  Medietilsynet har i samarbeid med Forbrukerrådet og Forbrukerombudet laget en informasjonsplakat til forhandlere av DAB-utstyr til bil. Oppfordringen er å gi relevant informasjon om montering av løsningen og frekvensskiftefunksjon i apparatet, i salgssituasjoner.

 • Salg av bil for kunde – forsikringsdekning

  Bilforhandlere som tar inn bil(er) som skal selges for kunde (formidlingssalg), må være oppmerksomme på at slike biler vanligvis ikke er forsikret mot underslag

 • Kundene forventer svar ekstremt raskt!

  En tredjedel av alle kjøpere (34 prosent) sier at de vil handle et annet sted dersom de ikke fikk svar fra forhandleren i løpet av fire timer, og 10 prosent av potensielle kjøpere ville gått et annet sted dersom de ikke fikk svar innen en time. Dette viser en undersøkelse gjennomført av Dealerweb.

 • Påkost etter leasingperioden kan bli dyrt for forhandler

  Leasing er en langtidsleie der kunden har bruksrett, mens forhandler har gjenkjøpsgaranti (og dermed risikoen ved innlevert bil). Dersom forhandler ikke sikrer at kunden forstår forpliktelsen de har til å vedlikeholde bilen kan det bli dyrt for forhandler.

 • Hvordan sikre egne og kunders biler

  NBF har sammen med BIL laget en bransjenorm for overtagelse, bruk og oppbevaring av bilnøkler for å sikre egne og kunders biler. Normen er en del av forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrift som trådte i kraft 1. januar 2017.

 • Et dypdykk i bilbestanden

  14. juni arrangerte Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) et frokostmøte om utvikling av bilsalget og hvordan nybilsalget har steget fra knapt 80 000 biler i 1965 til rundt nærmere 160 000 i dag.

 • Er luften i salgslokalene fri for eksos?

  Vi kan alle kjenne på stress i hverdagen, og det kan være fristende å ta en liten snarvei for å spare tid. Hva skjer når bruktbilen som står innerst i salgshallen skal ut på prøvekjøring, og selgeren kjenner tidspresset når kunden står og venter og har dårlig tid?

 • Veiledning for bruk av årsprøvekjennemerker

  Årsprøvekjennemerker er et viktig arbeidsverktøy både for bilforretninger og bilverksteder i Norge, som svært mange av Norges Bilbransjeforbund sine medlemsbedrifter benytter daglig. NBF har utarbeidet en veiledning for bruk av årsprøvekjennemerker.

 • Enklere prosess for kredittkunder og drosjer

  Fra onsdag 24. februar 2016 ble det enklere å registrere nye og brukte kjøretøy som drosje for kredittkunder. Kjøretøyet kan registreres i skranken på en trafikkstasjon ved å vise frem løyvet.

 • Dette mener NBF og OABF om dieselforbud

  Dieselforbud er et drastisk tiltak med mange utilsiktede konsekvenser. Intensjonene til Oslo Bystyret er kanskje kortsiktige, men bystyret skal være klar over at konsekvensene er store og langsiktige, ikke bare i Oslo, men over hele landet. Det er også beregnet til å være det klart dyreste alternativet. NBF og Oslo og Akershus Bilbransjeforening har levert høringssvar på forslaget om dieselforbud i Oslo. Her kan du lese hele svaret.

 • NBFs mønster bruktbilgaranti for forbrukerkjøp

  Viktig å gjennomgå ved inngåelse av bruktbilgaranti ved forbrukerkjøp.

 • Lønnssystemer i bilbransjen

  Et hefte som inneholder eksempler på resultatbaserte lønnsystemer i bilbransjen, samt råd og forutsetninger for en vellykket innføring og oppfølging av slike lønnsystemer. Heftet er fra 2001, men fremdelse aktuelt i dag.

 • NBF tilstandsrapport

  NBF, Bransjegruppe Internett og Bransjeplattformen har sammen med BUS og Sentinel utviklet en tilstandsrapport. Tilstandsrapporten er godkjent både av Forbrukerrådet og NBF.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring