Kurs i forbrukerrett, med hovedvekt på bilsalg, Oslo

 • Dato/tid: 12. jun kl. 10:00
  Sted:Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Majorstuen, Oslo
  Pris:2 950,-
  Målgruppe:Kun for medlemmer av NBF
  Arrangør:NBF
 • Kontaktperson:Marica Gilhuus-Moe
  Tlf:916 33 375
  Påmelding

NBF har stor pågang fra medlemmer med behov for juridisk bistand i forbindelse med kundetvister. Pågangen har vært økende de siste årene. Dette skyldes blant annet at forbrukerne er blitt mer bevisst på sine rettigheter og stiller krav. Ikke alle bilforhandlere og verksteder har like mye kunnskap om hvilke rettigheter forbrukerkunder har. Dette gjør det vanskelig å forholde seg til kundekonflikter. NBF ønsker å bidra til kompetanseheving på området, slik at antallet kundekonflikter reduseres og slik at de konflikter som likevel oppstår, håndteres på en smidig og god måte.

Kurset inneholder blant annet:

 • Oversikt over aktuelle lover og regler
 • Tvisteordninger for løsning av kundekonflikter
 • Om inngåelse av kjøpsavtaler
 • Litt om privatleasing
 • Selgers opplysningsplikt
 • Avbestilling
 • Forskjellen og forholdet mellom reklamasjonsansvar og garantiansvar
 • Reklamasjon og frister
 • Når foreligger mangel
 • "Som den er"-avtaler
 • Forbrukerens krav når mangel foreligger
 • Direktekrav fra senere eiere
 • Ansvar for goodwill
 • Om verkstedtjenester og Forretningsvilkår for bilreparasjoner.

Les mer om kurset her!

Kurset er praktisk rettet, og flere eksempler på vanlige og praktiske problemstillinger vil bli drøftet. Kurset er begrenset til 20 deltakere for best å sikre rom for spørsmål og diskusjoner.

Deltakerne får utlevert en fyldig kursmappe som er godt egnet til selvstudie og som oppslagsverk. Kurset er kun åpent for NBF-medlemmer.

DEL
Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo