Kurs i sikker kjemikaliehåndtering

 • Dato/tid: 16. feb kl. 09:00
  Sted:Næringslivets Hus, Middelthuns Gate 27, Oslo
  Pris:Medlemspris 3 000 Kr (ikke-medlemspris 4 000 kr)
  Målgruppe:Ledere/andre som har roller i HMS-arbeid - kjemikaliehåndteringssystem.
  Arrangør:NBF og Kiwa Teknologisk Institutt
 • Kontaktperson:Heidi Chr. Lund
  Tlf:926 52 464
  Påmelding

NBF inviterer, i samarbeid med Kiwa Teknologisk Institutt til kurs i sikker kjemikaliehåndtering. Kursholder er Irene Solvang Sortland, Seniorrådgiver hos Kiwa Teknologisk Institutt.

Hensikten med kurset er:

 • Øke besvisstheten rundt kjemikaliehåndtering i din virksomhet.
 • Få oversikt over hvilke krav virksomheten din må sørge for å dekke, også med skriftlige rutiner.
 • Få hjelp til å jobbe systematisk og tips til hvor du skal begynne.

Hva du lærer på kurset:

 • Nasjonalt regelverk – hvilke krav må virksomheten sørge for å dekke, og når må du ha skriftlig dokumentasjon?
 • REACH og CLP – hva må din virksomhet forholde seg til?
 • Sikkerhetsdatablad – hvordan leser du det og hvor står den viktige informasjonen?
 • Stoffkartotek – hvorfor holde det oppdatert fortløpende?
 • Risikovurdering og substitusjon av kjemikalier – hvorfor gjøre det og hvorfor holde det oppdatert?

Du vil bla. få økt bevissthet og kunnskap om kjemikalier og håndtering av de gjennom hele livssyklusen.

 

Påmeldingsfrist: 30. januar.

DEL
Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo