Kurs i sikker kjemikaliehåndtering

 • Dato/tid: 12. feb kl. 09:00
  Sted:Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Oslo. Møterom Labyrinten.
  Pris:NBF-medlem kr. 3.700,- Ikke-medlem kr. 4.700,-.
  Målgruppe:Ledere og alle som har roller i HMS-arbeid i bedriftens kjemikaliehåndteringssystem.
  Arrangør:NBF i samarbeid med KIWA/TI.
 • Kontaktperson:Heidi Chr. Lund
  Tlf:+47 926 52 464
  Påmelding

Velkommen til kurs i sikker kjemikaliehåndtering

Få konkrete og nyttige tips til hvordan du skal etterleve regelverket! NBF samarbeider med KIWA/TI (Teknologisk Institutt) for å kunne tilby våre medlemmer gode betingelser på kurs og tjenester.

Målgruppe:
Ledere og alle som har roller i HMS-arbeid i bedriftens kjemikaliehåndteringssystem.

Hensikten med kurset:

 • Øke bevisstheten rundt kjemikaliehåndtering i din virksomhet
 • Få bedre oversikt over hvilke krav din virksomhet må sørge for å dekke, også med skriftlige rutiner
 • Få hjelp til å jobbe systematisk og tips til hvor du skal begynne!

Hva lærer du?

 • Nasjonalt regelverk - hvilke krav må virksomheten sørge for å dekke, og når må du ha skriftlig dokumentasjon?
 • REACH og CLP - hva må din virksomhet forholde seg til?
 • Sikkerhetsdatablad - hvordan leser du det og hvor står den viktige informasjonen?
 • Stoffkartotek - hvorfor holde det oppdatert fortløpende?
 • Risikovurdering og substitusjon av kjemikalier - hvorfor gjøre det og hvorfor holde det oppdatert?

Hva har du igjen for å gå på kurset?

 • Økt bevissthet og kunnskap om kjemikalier og håndtering av disse gjennom hele livssyklusen
 • Iboende farer ved kjemikaliene
 • Verneutstyr
 • Førstehjelp
 • Kjemikaliehåndtering og samlagring
 • Avfallshåndtering

Kursholder:
Irene Solvang Sortland, Seniorrådgiver kjemi, KIWA/TI

 

DEL
Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring