Lederutvikling servicemarked våren 2018

 • Dato/tid: 07. mar kl. 10:00
  Sted:Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Oslo
  Pris:Kr 16 900,- (medlemspris Kr 14 900,-)
  Målgruppe:Ledere innen servicemarkedet
  Arrangør:Norges Bilbransjeforbund
 • Kontaktperson:Knut Martin Breivik
  Tlf:915 46 120
  Påmelding

Programmet består av tre moduler der hver modul har en varighet på 1,5 dag.
Kursdatoer: 7.-8. mars, 11.-12. april og 13.-14. juni.

Lederutviklingsprogrammet er et kursprogram for ledere på ulike nivåer innenfor servicemarkedet, som både forbereder og oppgraderer lederne slik at de står bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer.

Programmet består av tre moduler der hver modul har en varighet på 1,5 dag. Mellom kursmodulene får deltakerne egen tilgang til vår kompetanseportal hvor de både kan trene og videreføre sin lederutvikling i form av selvstudium.

Lederutviklingsprogrammet avsluttes med en skriftlig eksamen.

Les mer om programmet.

DEL
Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo