NBF Lederutvikling servicemarked høsten 2017

 • Dato/tid: 25. okt kl. 10:00
  Sted:Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Oslo
  Pris:Kr 15 900,- (medlemspris Kr 13 900,-)
  Målgruppe:Ledere innen servicemarkedet
  Arrangør:Norges Bilbransjeforbund
 • Kontaktperson:Knut Martin Breivik
  Tlf:915 46 120
  Påmelding

Programmet består av tre moduler der hver modul har en varighet på 1,5 dag.
Kursdatoer: 25.-26. oktober, 29.-30. november og 17.-18. januar.

Lederutviklingsprogrammet er et kursprogram for ledere på ulike nivåer innenfor servicemarkedet, som både forbereder og oppgraderer lederne slik at de står bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer.

Programmet består av tre moduler der hver modul har en varighet på 1,5 dag og der det er 6-7 uker mellom hver kursmodul. Mellom kursmodulene får deltakerne egen tilgang til vår kompetanseportal hvor de både kan trene og videreføre sin lederutvikling i form av selvstudium.

Lederutviklingsprogrammet avsluttes med en skriftlig eksamen.

Les mer om programmet.

DEL
Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo