Bilbransjens kurs- og kompetansesenter

Norges Bilbransjeforbund og Würth har inngått en overordnet samarbeidsavtale, som sikrer at medarbeidere i bilbransjen kan sikres løpende etter- og videreutdanning og får tilgang til attraktive og tilpassede kurs ved behov.

Ovennevnte avtaler samt utbygging og videreutvikling av Würth kurs- og kompetansesenteret, bidrar til at BKK har potensiale til å bli det ledende kompetansesenteret for hele den norske bilbransje.

 

Økt effektivitet og lønnsomhet
Kunnskap er ditt fremste konkurransefortrinn. Vi har lagt ned store ressurser i et unikt opplæringssenter. Her kan vi sammen øke din effektivitet og lønnsomhet. Ved vårt verksted og gjennom individuelt tilrettelagt undervisningsmateriell tar vi teorien over i praktiske øvelser. Her kan du høste av den fremste kompetansen i markedet.

Faste kurs:

  • Datakurs for kjøretøyteknisk personell
  • Oppdateringskurs elektro/elektronikk
  • Bruk av AUTO-multimetere (DMM) for kjøretøyteknisk personell
  • Bruk av Auto ScopeMeter (DSO) for kjøretøyteknisk personell
  • Feilsøking med 4-gassmåler
  • Motorstyring
  • Elektroniske innsprøytningsanlegg
  • Air Conditioning/klimaanlegg
  • Varme arbeider

Skreddersydde kurs: ABS, EDC, Airbag, CAN teknologi/Multiplexing, hjulstilling etc. Ved slike oppdrag stiller du som kunde produkt og tekniske underlag til rådighet for utvikling og gjennomføring.
Vi har fast kursavtale med blant annet MAN Last og Buss AS, Eikmaskin, MMC Norge (Mitsubishi) og Norges Båtbransjeforbund (Norboat).

For mer informasjon om fagopplæring auto, kontakt vår kursansvarlige
Petter Nilsen på telefon 464 01 500.
Påmelding på e-post til: kompetanse@wuerth.no

DEL
Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo