HMS e-læring, Web-kurs

 • Sted:Nettbasert
  Pris:Gratis for NBF-medlemmer
  Målgruppe:Ledere og mellomledere i bilbransjen
  Arrangør:NBF
 • Kontaktperson:Heidi Chr. Lund
  Tlf:+47 926 52 464
  Påmelding

Er du leder i en bedrift, er du lovpålagt å gjennomføre opplæring i HMS. E-læringsprogrammet tilfredsstiller de krav som stilles i Arbeidsmiljølovens § 3.5. Kurset tar blant annet for seg lovkrav knyttet til HMS-arbeid i bilbransjen. I tillegg får man tilgang til en rekke verktøy i form av skjemaer og sjekklister, samt linker som man kan benytte i det videre HMS-arbeidet i bedriften.

Prøv vår demo-versjon av kurset gratis

Spar tid
I en hektisk hverdag er det for mange vanskelig å prioritere HMS-arbeid. Vanskelig å få tid til å dra på kurs, vanskelig å vite hvor man skal begynne. Ved å benytte e-læring kan man få en innføring i HMS når og hvor man vil, alt som kreves er internett. I tillegg beholder man tilgangen til kurset ettre gjennomføring, og kan benytte dette som et elektronisk oppslagsverk. Deler av kurset kan også benyttes til bedriftsintern opplæring eller som bakgrunn for å komme i gang med HMS-arbeidet i bedriften. Opplæringsprogrammet tar deg med inn i en fiktiv bedrift som man blir kjent med gjennom flere filmsnutter. Filmen har et hendelsesforløp og et persongalleri bransjen vil kjenne seg igjen i.

Gjennomføring
Kurset gjennomføres via internett og har en varighet på ca 4 timer. Etter gjennomført kurs mottar deltaker kursbevis, og får tilgang til skjemaer og sjekklister for videre arbeid i bedriften. Er du ikke medlem i NBF, får du ikke tilgang til kurset. 

DEL
Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring