HMS for verneombud, samt andre kurs tilpasset næringslivet

  • Sted:Flere kurstilbud
    Målgruppe:Ledere og medarbeidere
    Arrangør:Næringslivets skole, NHOs kursportal
  • Tlf:23 08 88 88
    Næringslivets skole

Næringslivets Skole er NHO-fellesskapets felles kursplattform. Her tilbys NHOs medlemmer gode, faglige kurs utviklet i fellesskapet, til en rabattert pris.Kursplattformen bidrar til effektiv, bedriftstilpasset opplæring som gir verdiskaping for næringslivet.

HMS-opplæring
Alle bedrifter bør ha høyt fokus på HMS. NHO-fellesskapets HMS Grunnkurs i arbeidsmiljø tilfredsstiller lovens krav til HMS-opplæring for verneombud og medlemmer av AMU. Kurset er et tilbud til NHOs medlemmer for å få gjennomført den lovpålagte 40 timers HMS-opplæringen på en fleksibel, kostnadseffektiv og bedriftstilpasset måte. Kurset består av 2 dager nettkurs, hjemmeoppgave, 2 dager samling.

Næringslivets skole tilbyr også en rekke andre relevante kurs og opplæring på lokalt nivå - der du måtte befinne deg.

Næringslivets Skoles kurskonsept er i stor grad basert på gjennomføring mens kursdeltakeren er i arbeid.
Det gjelder både nettbaserte og samlingsbaserte kurs.

DEL
Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo