HMS for verneombud, samt andre kurs tilpasset næringslivet

  • Sted:Flere kurstilbud
    Målgruppe:Ledere og medarbeidere
    Arrangør:NHO, NHOs kursportal
  • NHO Kurs

NHO Kurs er NHO-fellesskapets felles kursplattform. Her tilbys NHOs medlemmer gode, faglige kurs utviklet i fellesskapet, til en rabattert pris.Kursplattformen bidrar til effektiv, bedriftstilpasset opplæring som gir verdiskaping for næringslivet.

HMS-opplæring
Alle bedrifter bør ha høyt fokus på HMS. NHO-fellesskapets HMS Grunnkurs i arbeidsmiljø tilfredsstiller lovens krav til HMS-opplæring for verneombud og medlemmer av AMU. Kurset er et tilbud til NHOs medlemmer for å få gjennomført den lovpålagte 40 timers HMS-opplæringen på en fleksibel, kostnadseffektiv og bedriftstilpasset måte. Kurset består av 2 dager nettkurs, hjemmeoppgave, 2 dager samling.

NHO Kurs tilbyr også en rekke andre relevante kurs og opplæring på lokalt nivå - der du måtte befinne deg.

DEL
Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring