IA og fravær -Inkluderende.no

  • Sted:Nettbasert
    Pris:Gratis
    Målgruppe:Arbeidsgivere, tillitsvalgte og ansatte som ønsker å lære mer om Inkluderende arbeidsliv
    Arrangør:Nettkurs utviklet av partene i arbeidslivet
  • Inkluderende .no

Partene i arbeidslivet har utviklet et prisbelønnet verktøy som kan benyttes av både små og store virksomheter, offentlig og privat sektor, virksomheter med og uten IA-avtale.

Verktøyet består blandt annet av tre interaktive filmer som tar opp ulike IA-relevante problemstillinger og som kan brukes til å bevege seg et skritt lengre i IA-arbeidet uavhengig av ståsted. Programmet kan brukes både individuelt og i grupper, og underveis i filmene blir man stilt overfor en valgsituasjon. Videre handling i filmen vil avhenge av det valg som blir tatt.

Det vil også ”poppe opp” aktuelle temaer fra filmen som brukeren kan velge å legge i sin handlekurv for å lese mer om etter filmene. Filmene har et hunoristisk tilsnitt, og det er brukt kjente skuespillere i flere av rollene.

Webportalen inneholder også informasjon om temaene forebygging, tilrettelegging og oppfølging, samt verktøy i form av skjemaer, sjekklister osv som kan brukes i dette arbeidet.

 

DEL
Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo