Søk

ADR-veileder

NBF har utarbeidet veileder for risikovurdering ved reparasjon av kjøretøyer som transporterer brannfarlig væske og gass.

ADR-veiledning

Denne veiledning omhandler risikovurdering ved reparasjon av tankvogner for transport av brannfarlig væske  kategori 1,2 og 3 samt gassolje, diesel og lett fyringsolje. Veiledningen omhandler kun reparasjoner på selve kjøretøyet, ikke reparasjon av tanker med tilhørende rørsystem, slanger, pumper og liknende utstyr som måtte være montert på kjøretøyet.

Les veiledningen her

Sjekklisten kan også lastes ned i word-format for å gjøre egne tilføyelser.

Sjekkliste Word-format

DSB har revidert veileder for sikring av transport av farlig gods på veg. Les mer her

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring