Kunnskapsbasen

Kunnskapsbasen inneholder alt fra nyttige skjemaer og maler til avtaler, artikler og nyheter.

Søk

 • Risikostyringsverktøy for HMS

  NHO har lansert et nytt og heldigitalt verktøy for styring av HMS-risiko. Her kan du som medlem både gjøre lovpålagt risikovurdering og opprette handlingsplan.

 • ADR-veileder

  ADR-veileder

  NBF har utarbeidet veileder for risikovurdering ved reparasjon av kjøretøyer som transporterer brannfarlig væske og gass.

 • Eksplosjonsverndokument

  I forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer står det at alle virksomheter hvor det kan oppstå fare gjennom eksplosiv atmosfære, skal arbeidsgiver, eller annen som er ansvarlig for virksomheten sørge for at bestemmelsene i denne forskriften følges.

 • Industrivern

  Det er et krav til Industrivern hos bedrifter som tilhører NACE-kode 45.2 og med over 40 ansatte. Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) kan også pålegge bedrifter som har et risikobildet som tilsier et behov for industrivern.

 • Risikovurdering av kjemikalier

  Alle arbeidstakere skal ha enkel tilgang til informasjon om de kjemikaliene de arbeider med. Stoffkartoteket må derfor være enkelt tilgjengelig for de ansatte.

 • HMS-system i hht HMS-forskriftens §5: Internkontrollforskriften

  Sikkerhet på arbeidsplassen er viktig, og ingen vil risikere at det skjer arbeidsulykker. Et godt og systematisk HMS-arbeide bidrar til bedre arbeidsmiljø, økt lønnsomhet og styrker bedriftens omdømme. Internkontrollforskriften stiller konkrete krav til oppbygging og utforming av et HMS-system.

 • Risikoen for strømskader øker

  Bilparken får stadig flere og flere biler med el-batterier og risikoen for strømskader øker.

 • Vernerunder og verneombud

  For å opprettholde en god HMS-standard, samt fange opp evt. forbedringspunkter, er det viktig å ha rutiner for jevnlig gjennomgang av bedriften.

 • Hva gjør en når uhellet er ute?

  Det er viktig å vite hva du skal gjøre når uhellet er ute, sekunder kan være avgjørende for utfallet av hendelsen. Jo bedre forberedt man er, jo raskere får en tilkalt den hjelpen en trenger.

 • Medarbeiderundesøkelse

  Ta vare på bedriftens viktigste ressurs. Er det hensiktsmessig å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse? -Og hvordan gjør man det?

 • Aktuelle veiledninger og sjekklister knyttet til avfallshåndtering

  Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre skader på mennesker og miljø.

 • Workshop – opprett elektronisk stoffkartotek på 1-2-3

  Alle bedrifter må ha kontroll over de kjemikaliene som er i bruk, et såkalt stoffkartotek. For å ha god oversikt, samt kunne gjennomføre lovpålagte risikovurderinger, er det enklest å ha et elektronisk system for dette.

 • Enkel kontroll over dine kjemikalier

  Med ProductXchange kan NBF tilby et brukervennlig og bransjetilpasset system som enkelt gir deg kontoroll over dine kjemikalier.

 • Regelhjelp - enklere å finne frem

  Hjelp til å finne hvilke HMS-krav som gjelder for din bransje? På regelhjelp.no finnes hvilke krav og regelverk innen helse, miljø og sikkerhet som gjelder for i alt 58 bransjer. Fra 1. februar i år er det blitt ennå enklere for brukere og bedrifter å benytte nettstedet for å finne sine krav.

 • Kjemisk helsefare i bilskadeverksteder, kortversjon

  Denne veilederen gir konkrete råd og tips om riktig arbeidspraksis for å unngå helseskader på grunn av kjemikalier ved arbeid i bilskadeverksted.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring