Søk

Endringer i internkontrollforskriften

Fra 1. juli 2017 er det gjort endringer Internkontrollforskriften, den mest sentrale forskriften innen HMS. Det er selve formålet med forskriften (§ 1) som er endret, samt definisjonen av internkontroll (§3) ved at to nye strekpunkter er tatt inn.

  • Forebygging av uhell og ulykker forbundet med egen lovlig aktivitet
  • Forebygging av uønskede tilsiktede hendelser

Formålet med endringene er å synliggjøre arbeidsgivers ansvar for å forebygge tilsiktede uønskede hendelser som terror o. l. gjennom det systematiske HMS-arbeidet.

Bedriftene må lage kriseplaner og gjennomføre beredskapsøvelser i forhold til driften i virksomheten. Dette er en naturlig del av risikoanalysen som bedriften skal gjennomføre. Det er sannsynlig at noe usannsynlig kan skje. Hvordan kan bedriften forebygge at hendelsen skjer og evt. redusere omfanget av hendelsen, med hensyn til:

  • Liv og helse
  • Miljø
  • Materielle verdier
  • Omdømme
Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring