Søk

HMS-system i hht HMS-forskriftens §5: Internkontrollforskriften

Sikkerhet på arbeidsplassen er viktig, og ingen vil risikere at det skjer arbeidsulykker. Et godt og systematisk HMS-arbeide bidrar til bedre arbeidsmiljø, økt lønnsomhet og styrker bedriftens omdømme. Internkontrollforskriften stiller konkrete krav til oppbygging og utforming av et HMS-system.

Klikk her for å se hele internkontrollforskriften.

Blant annet kreves rutiner for jevnlig gjennomgang, risikovurderinger, handlingsplaner og tiltak. Hovedbudskapet er at et HMS-system skal være levende og i kontinuerlig utvikling. HMS handler om å være etterpåklok på forhånd, og et velfungerende HMS-system har rutiner for å fange opp mulig risiko og redusere den før det skjer noe galt.

Hjelp:

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring