Søk

Hva gjør en når uhellet er ute?

Det er viktig å vite hva du skal gjøre når uhellet er ute, sekunder kan være avgjørende for utfallet av hendelsen. Jo bedre forberedt man er, jo raskere får en tilkalt den hjelpen en trenger.

  • Forebyggende tiltak, med sikte på å redusere skader hvis uhellet er ute.
  • Krisehåndtering, med sikte på å redusere skadevirkningene av en krise- eller en ulykke for å sikre liv og helse.

I NHO felleskapet er det laget ulike beredskapsplakater som man kan henge opp i bedriften.

I forkant kan det være hensiktsmessig å ta en gjennomgang i bedriften på hvordan man håndtere ulike hendelser.

Klikk her og du kan lese mer om sikkerhethet og beredskap.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo                                 Informasjonskapsler