Søk

Risikoen for strømskader øker

Bilparken får stadig flere og flere biler med el-batterier og risikoen for strømskader øker.

Strømulykke Appen er oppdatert og anbefales å lastes ned på telefonen slik at informasjon og tips er lett tilgjengelig hvis uhellet skulle være ute.

Merk at selv ved et lite elektrisk støt bør lege oppsøkes og alle strømskader må meldes til Direktoratet for samfunnsssikkerhet og beredskap (DSB).

Mer informasjon og nedlasting av Appen finner du her.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo