Søk

Risikovurdering av kjemikalier

Alle arbeidstakere skal ha enkel tilgang til informasjon om de kjemikaliene de arbeider med. Stoffkartoteket må derfor være enkelt tilgjengelig for de ansatte.

Her er veileder for risikovurdering skritt for skritt.

Krav om stoffkartotek er hjemlet i Arbeidsmiljøloven § 4-5 (4) og utdypet i Forskrift om utførelse av arbeid.  Det finnes fortsatt mange farlige, helse- og miljøskadelige kjemikalier i bruk i bilbransjen. Dagligbruk av noen produkterkan kan medføre til kreft, allergi og skader på arvestoff. Ved bruk av riktig verneutstyr minimerer man helseskaden. Som arbeidsgiver er man pålagt å sørge for at det er trygt for den ansatte å utføre arbeid. Det er spesifisert i lovverket at alle kjemikalier som er i bruk skal risiko vurderes før de tas i bruk. De ansatte skal også ha opplæring i evt. risiko, samt nødvendige tiltak for å beskytte seg.

Bedrifter som benytter kjemikalier som kan være kreftfremkallende plikter å ha eksponeringsregister.

Det finnes løsning for eksponeringsregister i ProductXchange.

  • Det finnes flere leverandører for stoffkartotek.
  • NBF er med i samarbeidet ProductXchange, et nettbasert verktøy for kontroll på kjemikaliene.
  • ProductXchange tilbyr kurs og workshops rundt om i landet mer informasjon om dette på klikk her
Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo