Søk

Risikovurdering av kjemikalier

Alle arbeidstakere skal ha enkel tilgang til informasjon om de kjemikaliene de arbeider med. Stoffkartoteket må derfor være enkelt tilgjengelig for de ansatte.

Her er veileder for risikovurdering skritt for skritt.

NBF har utviklet en Veiledning for risikovurdering i skade- og lakkbransjen

Krav om stoffkartotek er hjemlet i Arbeidsmiljøloven § 4-5 (4) og utdypet i Forskrift om utførelse av arbeid.  Det finnes fortsatt mange farlige, helse- og miljøskadelige kjemikalier i bruk i bilbransjen. Dagligbruk av noen produkter kan kan medføre til kreft, allergi og skader på arvestoff. Ved bruk av riktig verneutstyr minimerer man helseskaden. Som arbeidsgiver er man pålagt å sørge for at det er trygt for den ansatte å utføre arbeid. Det er spesifisert i lovverket at alle kjemikalier som er i bruk skal risiko vurderes før de tas i bruk. De ansatte skal også ha opplæring i evt. risiko, samt nødvendige tiltak for å beskytte seg.

Bedrifter som benytter kjemikalier som kan være kreftfremkallende plikter å ha eksponeringsregister som oppbevares i 60 år.

Det finnes løsning for eksponeringsregister hos leverandører av elektroniske stoffkartotek. 

  • NBF har samarbeid med både  ProductXchange og EcoOnline som er leverandører av elektroniske stoffkartotek. 
Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring