Søk

Vernerunder og verneombud

For å opprettholde en god HMS-standard, samt fange opp evt. forbedringspunkter, er det viktig å ha rutiner for jevnlig gjennomgang av bedriften.

En enkel måte å få en oversikt over situasjonen, samt følge opp evt. tidligere tiltak, er å gå en vernerunde, eller HMS-runde. En slik runde gjennomføres av leder sammen med verneombudet, og bør følge en strukturert plan med bruk av sjekkliste el. Det er ikke lovpålagt å gjennomføre vernerunder, men det er pålagt å ha rutiner for jevnlig kartlegging og gjennomgang, og da er vernerunde et godt hjelpemiddel. Punkter som gjennomgås må noteres ned, og føres inn i en handlingsplan forslag til tiltak, ansvarlig og tidsfrist. Et slikt notat er viktig skriftlig dokumentasjon ved evt. tilsyn, samt nyttig ved en evt. miljøsertifisering.
 

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring