Søk

Bruk internkontrollforskriften som et verktøy i avfallshåndteringen din

NBFs samarbeidsavtale med Norsk Gjenvinning gir medlemmene en gunstig pris og god veiledning mht. avfallshåndtering.

Har du tenkt over at du kan bruke internkontrollen som et nyttig verktøy i bedriftens avfallshåndtering?

Bruker du den riktig, kan den gi deg oversikten du trenger for å sikre at regelverk og rutiner blir fulgt.

Slik bruker du internkontrollforskriften som et verktøy i avfallshåndteringen din.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring