Kunnskapsbasen

Kunnskapsbasen inneholder alt fra nyttige skjemaer og maler til avtaler, artikler og nyheter.

Søk

 • Oljeutskiller og utslippstillatelse

  Bilverksteder er pålagt å ha oljeutskillere for å rense oljeholdig avløpsvann. Alle som produserer potensielt oljeholdig/ forurenset avløpsvann skal også ha utslippstillatelse. Her finner du mer informasjon om dette.

 • Miljøfokus i bilbransjen - bli Miljøfyrtårn!

  NBFs medlemmer har lenge hatt et høyt fokus på HMS. Nå er tiden inne for å ta fatt i det ytre miljø. Gjennom prosjektet «Miljøfokus Bil» ønsker NBF at flest mulig medlemsbedrifter skal bli Miljøfyrtårn.

 • Elektronisk stoffkartotek for bilbransjen

  En bilbedrift møter mange lovkrav, og et av dem er å ha oppdatert stoffkartotek. I forskrift om utførelse av arbeid § 2-1; Arbeidsgiver skal opprette stoffkartotek for de farlige kjemikaliene som kan medføre helsefare. Stoffkartoteket skal opprettes før de farlige kjemikaliene brukes eller oppbevares i virksomheten.

 • Logo Stami Expo

  Få oversikt over bedriftens luftmålinger

  EXPO Online gir deg full oversikt over din virksomhets luftmålinger, trygt og helt uten ekstra kostnader. Det er bare å registrere tidligere og fremtidige målinger.

 • Gammel kjemikaliemerking er ikke lenger tillatt

  Allerede i 2012 trådte de nye reglene for klassifisering, merking og emballering av farlige kjemikalier (CLP) i kraft. Siden da har de gamle og de nye faresymbolene levd side om side. Etter 1. juni 2015 har det vært krav om at alle nyproduserte kjemiske stoffer skal være merket i henhold til det nye EU-regelverket.

 • Produserer bedriften din farlig avfall?

  Dersom bedriften din genererer mer enn én kilo farlig avfall i året, plikter du å levere det til en virksomhet som har tillatelse til å håndtere det.

 • Bruk internkontrollforskriften som et verktøy i avfallshåndteringen din

  NBFs samarbeidsavtale med Norsk Gjenvinning gir medlemmene en gunstig pris og god veiledning mht. avfallshåndtering.

 • ENDRING I ADR/RID

  Det har vært et behov for endringer i forskriften, og til ADR/RID 2017 er det presiseringer av forskriften som har vært ute på høring og som nå er implementert i regelverket.

 • Aktuelle veiledninger og sjekklister knyttet til avfallshåndtering

  Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre skader på mennesker og miljø.

 • Løsemiddelbrosjyre

  Løsemidler i billakkering

  Med godt utstyr og fornuftig organisering av arbeidet er det i dag mulig å lakkere biler uten risko for hjerneskade hos lakkererne. Veiledningen gir tips og råd om riktig arbeidspraksis for å unngå løsemiddelskader.

 • Herdeplast kan skade helsen din

  Herdeplast inneholder stoffer som kan være helseskadelige. Denne brosjyren gir deg informasjon om herdeplast, og råd om hvordan du bør beskytte deg når du må arbeide med disse produktene.

 • HMS-status i billakeringsverksteder

  Sammendragsrapport etter kartlegging av HMS-status i billakkeringsverksteder. Blandt annet fant vi at det generelt står bedre til med HMS-arbeidet hos NBFs medlemmer enn hos ikke-medlemmer.

 • Bilde sluttrapport prosjekt løsemiddelmålinger

  Måling av løsemidler i billakkering

  NBF har, i samarbeid med billakkeringsverksteder og leverandører til bransjen, utarbeidet rapporten "Løsemiddeleksponering i billakkeringsverksteder". Rapporten viser data for løsemiddeleksponering i moderne billakkeringsverksteder.

 • Smar Repair

  Smart Repair -veileder

  Norges Bilbransjeforbund (NBF) har lenge sett behovet for retningslinjer som tydeliggjør hvem som kan utføre Smart Repair. I dag tilbys dette av en rekke aktører og bransjer som ikke har nødvendig kunnskap og utstyr.

 • Norges Bilbransjeforbund signerer klimapakt med Oslo Kommune

  Næring for klima er et klimasamarbeid mellom Oslo kommune og virksomheter i Osloregionen. NBF er blitt en partner i samarbeidet.

 • Smar Repair

  Smart Repair -veileder

  Norges Bilbransjeforbund (NBF) har lenge sett behovet for retningslinjer som tydeliggjør hvem som kan utføre Smart Repair. I dag tilbys dette av en rekke aktører og bransjer som ikke har nødvendig kunnskap og utstyr.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring