Søk

Forskrift om energimerking - veileder og skjema

Forskrift om energimerking mv. av nye personbiler (merkeforskriften) ble fastsatt av Vegdirektoratet 11. juni 2001.

 I praksis betyr det at alle utstilte, nye personbiler skal merkes med drivstoffforbruk og CO2-utslipp.

For å finne en praktisk løsning på dette, har NBF, BIL og Vegdirektoratet utarbeidet en veileder og et skjema til bruk i merkingen.

Merkeforskriften gir nærmere regler om hvordan sted som utstiller nye personbiler for salg eller leasing, plikter å opplyse forbrukerne om drivstofforbruk og CO 2-utslipp for de utstilte bilene. Kravene til energimerking gjelder for bil gruppe M1 personbil) som tidligere ikke har vært registrert i Norge eller utlandet, jf. merkeforskriften § 1 tredje ledd. I praksis innebærer dette at kravene til energimerking knyttes opp mot fabrikknye personbiler.

Gjelder også overliggere
Såkalte «overliggere», personbiler som har stått på lager noen år uten å ha vært registrert, omfattes også av forskriften. Det følger av merkeforskriften § 2 at enhver som utstiller nye personbiler på et utsalgssted er forpliktet til å plassere et energimerke til hver enkelt bil som utstilles.

Denne veiledningen er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Bilimportørenes Landsforening (BIL) i samarbeid med Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

Les hele Veileder om energimerking av nye personbiler

Last ned Skjema for energimerking

Det praktiske ansvaret for å føre tilsyn med bestemmelsene i merkeforskriften er lagt til regionvegkontorene, nærmere bestemt tilsynsseksjonene.

Kontaktperson: Tor-Sigurd Simonsen
Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo