Søk

Gammel kjemikaliemerking er ikke lenger tillatt

Allerede i 2012 trådte de nye reglene for klassifisering, merking og emballering av farlige kjemikalier (CLP) i kraft. Siden da har de gamle og de nye faresymbolene levd side om side. Etter 1. juni 2015 har det vært krav om at alle nyproduserte kjemiske stoffer skal være merket i henhold til det nye EU-regelverket.

Fra 1. juli 2017 er det ikke lenger tillatt å bruke de gamle oransje faresymbolene på kjemikalier selv om produktene er produsert før juni 2015.

Den nye CLP-forordningen bygger på FN sitt globale system for klassifisering og merking av kjemikalier, GHS (Globally Harmonised System)

Viktig med opplæring

Alle farlige stoffer og stoffblandinger skal klassifiseres og merkes. Som arbeidsgiver har du ansvar for at alle som håndterer slike produkter kjenner til merkingen og hvordan de skal behandle produktene.

– Parallelt med gammel merking, har ny merking og klassifisering allerede vært i bruk en stund. Dersom du som arbeidsgiver ikke har gitt opplæring og gått gjennom rutinene for ny merking ennå, må du sette i gang nå.

Må oppdatere stoffkartoteket

I tillegg til opplæring, er det viktig at stoffkartoteket gjennomgås og oppdateres.

– Stadig flere produkter vil være merket etter den nye ordningen, og det er viktig at du har sikkerhetsdatablader som stemmer med etiketten. Du må derfor regne med å motta flere nye sikkerhetsdatablader enn normalt. I tillegg må du etterspørre nye sikkerhetsdatablader for kjemikalier med ny merke-etikett.

Har dere produkter som har kommet med gammel merking, må disse databladene være tilgjengelig, i slike tilfeller bør du ha sikkerhetsdatablader både for gammel og ny merking, eller i alle fall en tekst som forklarer sammenhengen.

Ikke bare merkingen som er ny

Samtidig som merkingen nå blir ny, innebærer CLP også nye krav til klassifisering (inndeling i fareklasser).

– Etter hvert som du mottar produkter med ny dokumentasjon og merking, må du gå gjennom de risiko- og substitusjonsvurderingene som er gjort, og sjekke om det er behov for endringer i vurderinger og interne rutiner.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring