Søk

Herdeplast kan skade helsen din

Herdeplast inneholder stoffer som kan være helseskadelige. Denne brosjyren gir deg informasjon om herdeplast, og råd om hvordan du bør beskytte deg når du må arbeide med disse produktene.

Eksem og andre hudproblemer er de vanligste helseskader, men øyne og luftveier kan også bli skadet. Kjemikalieforskriften krever at arbeid med farlige stoffer skal risikovurderes. Det inkluderer arbeid med herdeplast. Dersom det er flere produkter å velge mellom: Velg alltid det som er minst helsefarlig.

Denne brosjyren er et supplement til kjemikalieforskriften. Se også bakerst i brosjyren for flere referanser
til regelverk og annet nyttig materiell. Bakerst finnes også en oversikt over ulike plasttyper og hvilke kjemiske stoffer som inngår i dem. Lastes ned her

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring