Søk

Løsemidler i billakkering

Med godt utstyr og fornuftig organisering av arbeidet er det i dag mulig å lakkere biler uten risko for hjerneskade hos lakkererne. Veiledningen gir tips og råd om riktig arbeidspraksis for å unngå løsemiddelskader.

Billakkering har vært blandt de bransjer i Norge med størst risiko for løsemiddelskader bl.a. fordi det brukes løsemidler i de fleste arbeidsoperasjoner. Med løsemiddelskade mener vi varig hjerneskade på grunn av innånding av organiske løsemidler. Skaden lar seg ikke helbrede og må derfor forebygges.

Årsaken til at risikoen kan være stor i denne bransjen er først og fremst at:
-det brukes løsemidler under de fleste ledd i arbeidsprosessen
-sprøyting fører til høye konsentrasjoner i arbeidslufta
-verneutstyr som skal forhindre innånding av løsemidler er ofte for dårlig
-det blir ikke alltid tatt hensyn til helserisikoen under organisering av arbeidet

Veilederen har blitt til i et samarbeid mellom Norges Bilbransjeforbund (NBF) via Alpha Consult ved Bjørn G. Larsen og arbeidsmedisinsk avdeling, St Olavs Hospital i Trondheim ved Ann Kristin Sjaastad, som har skrevet rapporten, Kristin Svendsen, Hanne Naper Jensen og Håkon Lasse Leira. Prosjektet, som er kalt ”Bransjeveiledning vedrørende bruk av
organiske løsemidler i billakkeringsbransjen” har mottatt støtte fra Arbeidsmiljøfondet til Næringslivets hovedorganisasjon og Statoils fond for arbeidsmedisinsk forskning.

Veiledningen finnes i 2 versjoner, en fullversjon beregnet på HMS-ansvarlige og BHT, samt en kortversjon beregnet på den enkelte lakkerer.


Fullversjon           Kortversjon

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring