Søk

Måling av løsemidler i billakkering

NBF har, i samarbeid med billakkeringsverksteder og leverandører til bransjen, utarbeidet rapporten "Løsemiddeleksponering i billakkeringsverksteder". Rapporten viser data for løsemiddeleksponering i moderne billakkeringsverksteder.

Bilde sluttrapport prosjekt løsemiddelmålinger

Høy løsemiddeleksponering var gjennom mange år et problem i billakkeringsbransjen. Dårlig utstyrte verksteder, manglende ventilasjon og lite eller ingen bruk av åndedrettsvern førte til mange løsemiddelskader i bransjen. Først en gang på 70-tallet kom kullfiltermasker i bruk. Senere også friskluftmasker.

 I løpet av de 20 - 25 siste år er det skjedd store forandringer blant annet med utforming, lakktyper og utstyr. Åndedrettsvern brukes i alle seriøse verksteder. Løsemiddelinnholdet i lakk-produktene er betydelig redusert. Mens små verksteder tidligere dominerte er det i de siste 10 – 15 årene bygget er rekke store verksteder med god allmennventilasjon, forarbeidsoner og lakkeringskabiner med vertikal lufthastighet i henhold til regelverket. Målet med dette prosjektet har vært å fremskaffe data om løsemiddeleksponeringen i denne type billakkeringsverksteder.

Les hele rapporten her.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring