Søk

Miljøfokus i bilbransjen - bli Miljøfyrtårn!

NBFs medlemmer har lenge hatt et høyt fokus på HMS. Nå er tiden inne for å ta fatt i det ytre miljø. Gjennom prosjektet «Miljøfokus Bil» ønsker NBF at flest mulig medlemsbedrifter skal bli Miljøfyrtårn.

 Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning som er utviklet i Norge og som er spesielt tilpasset små og mellomstore bedrifter.

Miljøfyrtårnsertifisering er:

- dokumentasjon på at virksomheten har tilfredstilt konkrete og relevante miljøkrav.
- et miljøstyringssystem som innebærer at det innføres rutiner og utarbeides relevante styringsdokumenter.
- en plattform for kontinuerlige miljøforbedringer (innkjøp, energi, transport og avfall).

Rundt 5000 norske virksomheter har valgt å bli Miljøfyrtårnsertifisert pr. juni 2016. Målet er 10 000 sertifikater i løpet av 2020!

Enkelt og rimelig
Deltakelse i bransjeprosjektet «Miljøfokus Bil» vil gjøre det både enklere og rimeligere for den enkelte medlemsbedrift å gjennomføre sertifisering, enn det vil være å gjøre det enkeltvis. Et sentralt virkemiddel vil være en spesialutviklet nettportal, som på en enkel og pedagogisk måte vil gi NBFs medlemmer relevant drahjelp i sertifiseringsfasen. Nettportalen skal også bidra til å bedre kvaliteten på bedriftenes løpende miljøarbeide og være en kilde til å oppgradere og oppdatere kunnskap om det ytre miljø. Prosjektet vil også sikre at bedriftene får hjelp fra kompetente konsulenter. Prosjektet er et samarbeid mellom NBF og Stifltelsen Miljøfyrtårn, hvor det også er utviklet egne e-læringskurs.

Ønsker du å vite mer, eller vil sertifisere din bedrift ta kontakt med Heidi Chr. Lund, tlf 926 52 464, heidi.lund@nbf.no

 

 

 

 

  

Les mer om Miljøfokus Bil her 

   

 

 

 

  

Les mer om Miljøfyrtårn her

Les vår nye brosjyre her

 

 

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring