Søk

Norges Bilbransjeforbund signerer klimapakt med Oslo Kommune

Næring for klima er et klimasamarbeid mellom Oslo kommune og virksomheter i Osloregionen. NBF er blitt en partner i samarbeidet.

Røsland og Nilsen

Gjennom partnerskapet i Næring for klima, forplikter NBF seg til å:

  • bidra til å oppnå Oslos klimamål
  • gjennomføre konkrete klimatiltak i egen bedrift
  • rapportere om tiltakene og klimaeffekten av disse årlig
  • delta aktivt i nettverket Næring for klima

Et viktig tiltak NBF har iverksatt er etableringen av konseptet Miljøfokus Bil. Dette skal bidra til at flest mulig av våre medlemsbedrifter oppnår en Miljøfyrtårnsertifisering. Det forplikter bedriftene til å arbeide med egne, konkrete miljø- og klimamål, samt holde et høyt fokus på kontinuerlig forbedring innen HMS, miljø og klima.

 

 

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring