Søk

Smart Repair -veileder

Norges Bilbransjeforbund (NBF) har lenge sett behovet for retningslinjer som tydeliggjør hvem som kan utføre Smart Repair. I dag tilbys dette av en rekke aktører og bransjer som ikke har nødvendig kunnskap og utstyr.

Smart Repair

Veiledningen skal bidra til at alle bedrifter som arbeider med Smart Repair får ensartede rammebetingelser å forholde seg til. I tillegg skal den sørge for at Smart Repair utføres uten fare for liv og helse.

NBF stiller i sin veiledning ingen nye krav, men tar utgangspunkt i gjeldene lover og forskrifter. Det gjeldende lovverket er så vurdert i forhold til en klar definisjon av Smart Repair. På den måten tydeliggjør veiledningen hvilke krav som må være innfridd for at arbeidet skal kunne utføres lovlig.

NBF mener veiledningen vil hjelpe medlemmene i å utføre arbeidet i tråd med regelverket og i tillegg være et nyttig verktøy for myndighetene i deres arbeid med å få luket bort useriøse aktører.

Veiledningen er utarbeidet med økonomisk støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond og ulike leverandører, samt skade- og lakkverksteder har bidratt til deler av innholdet i veiledningen.

Veiledning om Smart Repair.

Det praktiske arbeidet er utført av Alpha Consult AS, Bjørn G. Larsen.

Artikkel om smart-repair

 

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring