Søk

Dashbordkamera på bilverkstedet

NBF har fått henvendelser fra medlemsbedrifter som opplever det som problematisk at kunder leverer inn biler for verkstedoppdrag og lar dashbordkameraer filme og eventuelt også ta opp lyd under verkstedoppholdet.

I personvernsammenheng er et dashbordkamera å likestille med et alminnelig, løst privat kamera. Ettersom det ikke er fastmontert, gjelder ikke personvernlovens regler om kameraovervåking. Det finnes ikke regelverk som konkret regulerer bruken av dashbordkameraer. Er det da fritt frem for eier av kameraet? NBF mener svaret er nei.                                                  

For det første er det ikke fritt frem å gjengi eller publisere bilder som viser en person. På verkstedets område er det dessuten den private eiendomsretten som råder. I kraft av eiendomsretten kan verkstedet forby bruk av kamera på verkstedets område. Praktisk kan dette gjennomføres ved at bileier ved innlevering av bilen informeres om at verkstedet ikke aksepterer filming og/eller lydopptak på verkstedets område. Eier kan for eksempel oppfordres til å ta med seg kameraet hjem eller legge det i hanskerommet.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring