Søk

FM radioen har begrenset levetid - krever tydelig informasjon fra selger!

Digitalradio Norge AS gjør oppmerksom på selgers plikt til å informere om at FM-radioer har begrenset levetid.

Selgers informasjonsplikt går generelt foran kjøpers undersøkelsesplikt i dette spørsmålet.

Det er viktig for selgere av FM-radioer å informere tydelig om produktets begrensede levetid. I et samarbeidsmøte om radiodigitaliseringen nylig, kom Forbrukerrådet og Forbrukerombudet med uttalelser om selgers plikt til å informere om at FM-radioer har begrenset levetid. Selgers informasjonsplikt går generelt foran kjøpers undersøkelsesplikt i dette spørsmålet. Selv om slukkedato for FM ikke er satt ennå, tyder mye på at slukkingen vil finne sted i 2017 - og senest i 2019. Slukkedatoen for de nasjonale FM-nettene bestemmes i 2015.

Hvordan informasjonen om begrenset levetid skal gis, ble ikke diskutert i detalj, men informasjonen skal stå i et rimelig forhold til annen informasjon om produktet, som pris og egenskaper. Det er vesentlig at man som radioselger i etterkant av salget kan dokumentere at man har informert kjøper. I motsatt fall vil man kunne stå svakere i en eventuell senere tvist rundt salget.

Digital radiokringkasting er allerede en realitet i form av DAB og DAB+.
DAB+ er en videreutvikling av DAB og den viktigste forskjellen er at DAB+ har plass til flere radiostasjoner på én sender uten at lyden blir forringet. Radioer som tar inn DAB+, kan også motta DAB, men ikke omvendt.
Både FM-radio og DAB-radio vil fungere på vanlig måte fram til stenging av FM-båndet, men etter stenging må bilens radio være av typen DAB+ for å kunne motta radiosignaler. Alternativt kan det ettermonteres adaptere som gjør det mulig å lytte til DAB+-sendingene.

Alle som selger nye og brukte biler bør være bevisste på hvilken type radio som sitter i bilene og hvorvidt radioen kan motta sendinger også etter at FM-båndet slukkes. I tillegg er det viktig å informere sine kunder tydelig om temaet og spesielt om at det sannsynligvis etter 2017 ikke vil være mulig å lytte til bilradioen, med mindre radioen kan motta DAB+-signaler.

Les mer om digitalradio her.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo