Søk

Forbrukers bruktbilforventninger

Ved bruktbilsalg som ved nybilsalg får forbrukeren 5 års reklamasjonsrett etter forbrukerkjøpsloven. Betyr dette at forbruker kan forvente det samme av bruktbiler som av nybiler? Betyr det at forbrukeren har krav på problemfritt og kostnadsfritt bilhold i 5 år?

Avtalen mellom kjøper og selger definerer hvordan bruktbilen skal være. Avtalen består naturligvis av kjøpekontrakten, men også det som fremkommer gjennom annonseringen og opplysninger gitt av selger, særlig i takst eller tilstandsrapport. I tillegg kommer forhold forbrukeren kjente eller måtte kjenne til ved kjøpet.

Til sammen utgjør disse elementene hva partene har avtalt om bilens tilstand. Dersom bruktbilen ikke svarer til avtalen, foreligger en mangel. Mangel kan imidlertid også foreligge dersom bilen ikke svarer til det forbrukeren "har grunn til å forvente", som det heter i forbrukerkjøpsloven.

Hva forbrukeren har grunn til å forvente beror særlig på opplysninger om tilstand, bilens alder, kjørte km og kjøpesummens størrelse. Det dreier seg om en objektiv vurdering, og ikke om hvilke subjektive forventninger forbrukeren hadde.

Det er klar juss at forbrukeren ved bruktkjøp ikke kan forvente seg en gjenstand som er feilfri, og at kostnadene til vedlikehold og reparasjonene må forventes å tilta jo eldre bilen er og jo lenger den har kjørt. Rettslig sett kan derfor ikke forbrukeren forvente det samme av en bruktbil som av en nybil.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring