Søk

Høringsuttalelse – EU-kommisjonens forslag til nytt forbrukerkjøpsdirektiv

NBF har avgitt høringsuttalelse til Justisdepartementet om EUs forslag til nytt direktiv om forbrukerkjøp. Dersom direktivet vedtas, vil den norske forbrukerkjøpsloven måtte endres på flere områder.

Det er positivt at EU-kommisjonen nå foreslår et direktiv som omfatter både onlinesalg og offlinesalg, og det er også positivt at det legges opp til like regler i alle EØS-land. Når det gjelder de konkrete forslagene til regulering av avtaleforholdet mellom forbrukerkjøpere og næringsdrivende, ser NBF enkelte problemer. Et overordnet problem er at direktivet ikke har særregulering for brukte varer. Det foreslåtte regelverket passer dårlig for brukte varer, og slår særlig uheldig ut ved salg av dyre og komplekse brukte kapitalvarer, som biler. Det bør derfor innføres ulike regler for nye og brukte varer, mener NBF.

NBF er videre skeptisk til at det foreslås en betydelig senkning av terskelen for å heve kjøp. Det er grunn til å frykte at dette vil være prisdrivende, ettersom næringslivet må ta høyde for hevingsoppgjør i langt flere saker enn med dagens regelverk.

Les hele høringsuttalelsen her.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring