Søk

Leasing - endring i Service og Vedlikeholdsforpliktelsen

Et stadig økende antall leasingkunder følger ikke opp sine serviceforpliktelser. Det er derfor gjort viktige endringer i avtaledokumentene for leasing av bil.

NBF og Finansieringsselskapene forening (Finfo) utarbeidet i 2011 en Service- og Vedlikeholdsforpliktelse som er blitt en del av standard avtaledokumenter ved leasing av bil. Det ble samtidig utarbeidet en felles bransjenorm for unormal slitasje som utleveres leietaker ved leieforholdets start. Det er nå gjort enkelte endringer i disse dokumentene.

Årsaken til endringene er at det er et stadig økende antall leasingkunder som ikke følger opp leasingkontraktens serviceforpliktelse. Dette innebærer et betydelig verdifall på kjøretøyet samtidig som garantien på bilen kan bortfalle. Dette kan samlet innebære et betydelig økonomisk tap. Bilforhandlere som restverdigarantister har derfor etterlyst en klar hjemmel for å kunne kreve erstatning av kunden.

Dette er nå gjort mulig gjennom en endring i  Service- og Vedlikeholdsforpliktelsen punkt 2.6 bokstav b, c og d. Bokstav e er som følge av dette tatt bort. Endringene er markert i rødt i vedlagte dokument, følg linken.

Felles bransjenorm for unormal slitasje er endret tilsvarende, følg linken. 

Ovennevnte reviderte dokumenter får du hos ditt samarbeidende finansieringsselskap.

 

Kontaktperson i NBF; adv. Henrik O Melsom

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo