Lover og regler

Lovene som gjelder for salg av bil og verkstedtjenester skiller mellom hvem salget og tjenesten retter seg mot. Dersom kunden er en forbruker, har lovgiver gitt egne regler, som i stor grad er ufravikelige (eksempelvis forbrukerkjøpsloven og håndverkertjenesteloven). Lovgiver mener det er ubalanse i avtaleforholdet mellom næringsdrivende og forbruker. Forbruker er den svake part i forhold til næringsdrivende og har særlig beskyttelsesbehov.

Det er verdt å merke seg at det også stilles større krav til en profesjonell aktør i avtaleforholdet enn det gjøres til en forbruker. NBF sitt råd er å sørge for gode rutiner i forbindelse med avtaleopprettelse. Sørg for å få nedtegnet opplysninger og enighet skriftlig! En uklar avtale med en forbruker vil som regel fortolkes i disfavør av forhandler og verksted, som er den profesjonelle part.

Av den bistand vi gir innenfor næringsjuss, kundesaker, er følgende lover de mest sentrale:

Forbrukerkjøpsloven

Kjøpsloven

Håndverkertjenesteloven

Salgsrettloven

Markedsføringsloven

Avtaleloven

Forskrift om omregistreringsavgift

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring