Søk

Når bileier ikke vil betale for utført reparasjon - fordi han ikke selv har bestilt verkstedsoppdraget

Denne problemstillingen er ikke så upraktisk. Bileiers samboer bestiller oppdraget utført, forholdet tar slutt og bilens registrerte eier krever bilen utlevert uten å betale for utført arbeid. Her er mange verksted usikre på hvordan situasjonen skal håndteres.

Årsaken til usikkerheten er at verkstedet ikke har en avtale om utførelse av oppdraget med bilens rette eier. Har verkstedet da anledning til å kreve betaling av eier?  

Ja! Til tross for at det ikke er bileier selv som har bestilt oppdraget kan et verksted kreve at bileier betaler for oppdraget som er utført. Det hender da at eier motsetter seg dette, og krever bilen utlevert uten å betale.

NBFs advokater får ofte spørsmål om verkstedet da kan holde tilbake bilen, eller om de plikter å levere den ut til registrerte eier.

Der betaling for et verkstedsoppdrag uteblir har verkstedet det vi kaller tilbakeholdsrett i bilen. Tilbakeholdsretten må knytte seg til utestående betaling for det arbeidet som akkurat er utført. Det vil si at verkstedet ikke kan holde tilbake bilen begrunnet i manglende betaling for tidligere utførte reparasjoner.

Tilbakeholdsretten må utøves med det samme. I det verkstedet leverer ut bilen er tilbakeholdsretten tapt. Derfor er vår anbefaling å aldri levere ut bilen før betaling er gjennomført. I motsatt fall yter verkstedet kunden kreditt, og det er sjelden ønskelig. 

Tilbakeholdsretten står seg ikke bare ovenfor bestiller av oppdraget, men også overfor bileier. Dette følger av langvarig rettspraksis. Grunnen til dette er at verkstedet har økt eller bevart bilens verdi gjennom den utførte reparasjon. Da er det også rimelig at verkstedet får dekket sitt utestående før eventuelt øvrige kreditorer får sitt.

Husk at NBF-advokatene gir medlemsbedriftene juridisk rådgivning i konkrete saker. NBF-advokatene arrangerer også kurs, med sikte på å gjøre bedriftene bedre skikket både til å forebygge konflikter og til å håndtere de konfliktene som måtte oppstå. Se aktuelle kurs her.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring