Søk

Omregistreringsavgiften: fritak kun ved tilbakeregistrering til selger

Endring i forskrift om omregistreringsavgift – i kraft fra 1. januar 2013.

For snart 2 år siden sendte Toll- og avgiftsdirektoratet på høring et forslag til endring av nevnte forskrift. Endringsforslaget gjaldt forskriftens § 6 nr. 8. Bestemmelsen gir fritak for omregistreringsavgift der et førstegangsregistrert kjøretøy tas tilbake som følge av heving eller omlevering i henhold til kjøpslovens og forbrukerkjøpsloven regler. Forskriften gjør det nå klart at fritaket etter forskriften kun gjelder i de tilfelle kjøretøyet registreres tilbake på selger.
 

Når et førstegangsregistrert kjøretøy tas tilbake av selger som følge av kjøpsheving eller omlevering, anses dette salget avgiftsmessig som en nullitet. Det betyr at selger kan tilbakeføre innberettet mva fra det første salget. Når det samme kjøretøyet igjen selges ut til kunde, skal dette salget avgiftsmessig anses som salg av et førstegangsregistrert kjøretøy og følgelig  igjen belastes med merverdiavgift. Dersom det dokumenteres at det er betalt merverdiavgift på kjøretøyet ved salg til ny eier, vil dette gi fritak for omregistreringsavgift. Motsatt ville dette innebære en dobbel avgiftsbelegging, noe som selvfølgelig ikke skal forekomme.

Det er derfor viktig å huske på følgende:

  • Sørg for dokumentasjon/erklæring fra selger og kjøper på at kjøpet er hevet/omlevert i henhold til kjøpsloven eller forbrukerkjøpslovens bestemmelser.
  • Selger må videre dokumentere at han som følge av kjøpsheving/omlevering er godskrevet tidligere innberettet merverdiavgift.
  • Når kjøretøyet igjen selges og registreres på ny kunde, må selger dokumentere at det nye salget er belastet med merverdiavgift. Dersom dette ikke kan dokumenters, vil dette salget avgiftsmessig bli behandlet som et bruktbilssalg og følgelig bli belastet med omregistreringsavgift.

 

Forskrift 1986 – 07 – 02 nr. 1430. Forskrift om omregistreringsavgift.

 

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring