Søk

Opplys om tidligere bruk

Ved forbrukerkjøp har selger opplysningsplikt om forhold ved bruktbilen og dens bruk. Det kan være vanskelig å vite hvilke opplysninger selger plikter å gi. Utgangspunktet er at alle opplysninger som kan ha betydning for forbrukerens beslutning av om bilen skal kjøpes og til hvilken pris er relevante.

Det er god praksis å utarbeide tilstandsrapport for bruktbilen. Denne gir faktaopplysninger om og vurderinger av bilens tilstand. Rettslig sett stopper imidlertid ikke opplysningsplikten der. I praksis fra Forbrukerklageutvalget (tidligere Forbrukertvistutvalget) stilles det krav om at selger opplyser kjøperen om alle forhold som forbrukere flest - og dermed bruktbilmarkedet - vil anse som negative.

Her skal det trekkes frem at dette kan innebære at det er opplysningsplikt om hvem som tidligere har vært eier eller bruker av bilen. Det finnes praksis fra Forbrukerklageutvalget som krever at det opplyses om en bil har vært brukt som taxi, leiebil, skolebil eller begravelsesbil, eller dersom bilen har vært eid av stat eller kommune. Dette gjelder selv om det ikke kan påvises at den tidligere bruken har ført til at bilen er teknisk forringet. Eier-/brukerforholdet i seg selv anses å ha negativ betydning for forbrukere flest, og det må derfor opplyses om dette.

Når det gjelder det forhold at bilen tidligere har vært leaset, har Forbrukerklageutvalget skilt mellom biler som har vært privatleaset og biler som har vært leaset i næring. Privatleasing er det ikke opplysningsplikt for, mens det motsatte gjelder næringsleasing. Begrunnelsen for at det må opplyses om næringsleasing er, ifølge Forbrukerklageutvalget, at bilene i slike tilfeller ofte har blitt brukt at flere personer.

Husk at NBF-advokatene gir medlemsbedriftene juridisk rådgivning i konkrete saker. NBF-advokatene arrangerer også kurs, med sikte på å gjøre bedriftene bedre skikket både til å forebygge konflikter og til å håndtere de konfliktene som måtte oppstå. Se aktuelle kurs her.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring