Søk

Oppsigelse av servicekontrakt: Lov eller ikke?

NBF har bedt Konkurransetilsynet om en veiledningsuttalelse vedrørende lovligheten av fabrikks oppsigelse av servicekontrakten

NBF har bedt Konkurransetilsynet om en veiledningsuttalelse vedrørende lovligheten av fabrikks oppsigelse av servicekontrakten selv om lastebilverkstedet oppfylte alle krav til å vøre merkeautorisert.

Fabrikken hevder at de har europeisk rett på sin side, vi i NBF  (med støtte hos advokatfirmaet Haavind) mener det er i strid med konkurranseretten. For å avgjøre spørsmålet ba NBF om en såkalt veiledningsuttalse fra Konkurransetilsynet, det vil tilsynet ikke.

Konkurransetilsynet opplyste at det var nødvendig for tilsynet å utføre ressurskrevende markedsundersøkelser for å kunne ta stilling til om ettermarkedet innenfor tunge kjøretøyer faktisk er merkespesifikt, og om nektelse av autorisasjon dermed er i strid med konkurransereglene. Tilsynet ønsket ikke å prioritere dette, selv ikke om NBF tilbød seg å bistå med markedsundersøkelsene. Konkurransetilsynet opplyste at prioriteringen kan være annerledes, om nektelse av merkeautorisasjon brer om seg også til personbilverksteder.

NBF har med dette forsøkt alle tilgjengelige alternativer for å bistå medlemsbedriftene på dette spørsmålet. Etter NBFs vurdering er det ikke et alternativ å ta saken til domstolen.  Først og fremst fordi europeisk rett er uklar og norsk domstol mangler kompetanse på feltet. Konsekvensen kan dermed et svært usikkert utfall - noe som er svært lite ønskelig.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo