Søk

Regler, vilkår og ansvar ved verkstedarbeid på kundebiler.

Bilverkstedenes arbeid på kundebiler (forbrukerkunder) reguleres i Lov om håndtverkertjenester. Loven omhandler blant annet krav til fagmessighet, plikt til å veilede kunden, forsinkelser av tjenesten, når det foreligger mangler ved arbeidet og regler for reklamasjon mm.

Loven er imidlertid generell og omfatter alt arbeid som avtales mellom en tjenesteyter og en næringsdrivende, herunder eksempelvis snekker- og rørlegger arbeid.

Det er imidlertid laget et eget regelverk som er spesielt tilpasset verksted arbeid i bilbransjen. Dette kalles Forretningsvilkår ved bilreparasjoner og er utviklet i et samarbeid mellom NBF og forbrukerorganisasjonene (NAF, MA og KNA) og ble første gang nedtegnet i 1976, altså lenge før Håndtverkertjenesteloven trådte i kraft (1989).

Disse vilkårene er senere revidert flere ganger og er tilpasset Håndverkertjenesteloven. Forretningsvilkårene er fortsatt gyldige og er et nyttig oppslagsverk for bilverkstedene. De er særlig tilpasset bilverkstedene og har en mer bransjerettet utforming, innhold og språk som gjør de lettere å bruke, og forstå, enn den mer generelle Håndtverkertjeneseloven. Vilkårene inneholder regler om innlevering av bil, bestilling og avbestilling av verkstedoppdrag, prisavtaler (fastpris og prisoverslag), tilleggsarbeider, arbeidets fagmessighet, reklamasjoner og mangler, verkstedets omsorgsplikt mm.  

NBF erfarer at disse forretningsvilkårene er lite kjent blant våre medlemmer, og derved også lite brukt. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer som driver verksted, frittstående eller merkeverksted, til å gjøre seg kjent med disse vilkårene og ikke minst sørge for at kundeansvarlige/ettermarkedssjefer etc. får tilgang til, og gjør seg kjent med, regelverket. 

Forretningsvilkår ved bilreparasjoner - lette kjøretøy. 

Forretningsvilkår ved bilreparasjoner - tunge kjøretøy.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring