Søk

Urettmessig hevingskrav

Det er lett å forstå at kunder kan bli frustrerte over at bilen viser seg å ikke svare til avtalen eller forventingene. I en slik situasjon vil det fort dreie seg om mangler, som selger må ta ansvar for. Normalt skjer dette ved at selger reparerer mangelen.

Enda mer frustrert blir naturligvis kunden om samme mangel dukker opp flere ganger. Ofte har selger rett til å gjøre ett eller flere nye reparasjonsforsøk ved tilbakevendende mangler.

Så stor kan kundens frustrasjon bli, at kunden krever heving etter at mangelen er reparert, ut fra tanken "nok er nok". "Nok er nok"-tanken gir imidlertid ikke hevingsrett. Heving forutsetter eksisterende mangel. Når selger først har reparert mangelen, selv der kunden har akseptert flere reparasjonsforsøk enn det loven i utgangspunktet gir selgeren, foreligger ikke hevingsgrunn. I slike tilfeller kan derfor hevingskrav utfra et rent juridisk ståsted avvises.

Husk at NBF-advokatene gir medlemsbedriftene juridisk rådgivning i konkrete saker. NBF-advokatene arrangerer også kurs, med sikte på å gjøre bedriftene bedre skikket både til å forebygge konflikter og til å håndtere de konfliktene som måtte oppstå.

Se oversikt over aktuelle kurs her.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring