Dieselforbud: Hva er viktig å vite for deg som bilselger:

Det er ikke vedtatt at Oslo kommune skal innføre et dieselforbud på kommunale veier. Det er vedtatt at de kan gjøre det. Dieseldebatten har vært gjentatt de siste årene. Dette er ikke første gang politikerne truer med dieselforbud. Med et stort antall dieselbiler i porteføljen, både på bruktbillageret og som leasing, er det viktig for norske forhandlere å forstå hva debatten egentlig handler om.

 

Dieselforbud vil sjelden være aktuelt:

 • Etter år 2000 har situasjonen oppstått i 2003, 2006, 2009, 2010 og 2011 der et eventuelt forbud kunne vært aktuelt. Episodene har vart i cirka 5-10 dager.

 • Til nå i 2016 har det vært 3-4 dager med så dårlig luft at det ville vært aktuelt med tiltak.

 • Det er lite sannsynlig at man har mulighet til å umiddelbart innføre et dieselforbud. Periodene vil derfor ikke være 5-10 dager, men trolig mer 3-5.

 

Forbudet vil bare gjelde kommunale veier:

 • Det er kommunale veier forbudet gjelder for. E18 vil være fritt fremkommelig, Ring 3 vil være fritt fremkommelig og Ring 1 vil være fritt fremkommelig.

 

Luftkvaliteten blir stadig bedre:

 • Luftkvaliteten blir stadig bedre. Svevestøv er vesentlig redusert.

 • Men utslippene av NO2 er nå rekordhøyt.

 • Likevel, prognoser fra Miljødirektoratet viser at utslippene vil gå ned betydelig frem mot 2020 og 2025. Det skulle tilsi at antall dager aktuelle for dieselforbud vil bli færre.

 

Dieselbilene holder seg godt i pris:

 • Fra en topp på over 70 prosent er andelen nye dieselbiler nå under 50 prosent.

 • Statistikk fra Finn.no viser at dieselbilene holder seg like godt som bensinbilene i pris.

 

Moderne dieselbiler er bra for miljøet:

 • Dieselbilene slipper gjennomgående ut mindre CO2 enn bensinbiler

 • Det er utviklet, og det selges rundt Oslo, syntetisk diesel som fjerner CO2 utslippene ytterligere. 85 prosent reduksjon ifølge produsenten.

  • Det sier noe om miljøpotensialet for dieselbilen

    

Argumentene i går er like gyldig i dag:

 • Det er økonomiske gode grunner for å velge diesel

 • Det er teknisk gode grunner for å velge diesel.

Les mer om luftkvalitet her (Bilimportørenes Landsforening)

 

 

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo