Dieselforbudet: Dieselbiler kan leveres likevel

Etter NBFs henvendelse mandag ettermiddag har Oslo kommune i kveld snudd og dieselbiler kan igjen leveres på verksted uten å bryte dieselforbudet.

Etter først å ha fått beskjed fra Oslo kommune om at dieselbiler som hadde verkstedavtale var unntatt forbudet og kunne leveres til verkstedet kom kontrabeskjeden på ettermiddagen i dag: dieselbiler med verkstedavtale var ikke unntatt likevel.

I kveld har Oslo kommune snudd igjen etter henvendelse fra NBF. Dieselbiler kan leveres til avtalt verkstedtime. Oslo kommune skriver:

Bymiljøetaten har i ettermiddag gjort en fornyet vurdering av dette på bakgrunn av henvendelsen fra dere. Vi har forståelse for argumentene dere fremstiller. Vi har gått gjennom og vurdert at bilverksteder og bilmekanikere kan likestilles i næringsvirksomhet på linje med rørleggere og elektrikere.

Dette innebærer at dersom du har avtale på bilverksted i Oslo med bilen, og kan dokumentet avtalen, er du unntatt fra forskriften.

Vi beklager at vi har hatt ulike tilbakemeldinger på dette i dag, men dette er et tilfelle som ikke direkte kan avledes fra forskriften og som ikke har vært vurdert tidligere.

NBF er glade for at kommunen har snudd. Viktigst av alt: kundene kan nå levere sine dieselbiler helt trygt uten å bryte forbudet.

 

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo