NBFs historie

Norges Bilbransjeforbund regner sin historie tilbake til 31. mars 1928. Da ble Automobilforhandlernes Landsforbund stiftet. 5 år senere, 20.mai 1933, ble Automobilverkstedenes Landsforbund etablert.

5. juni 1950 ble Bilbransjens Arbeidsgiverforening stiftet. 7 år senere - i mai 1957 - inngikk denne foreningen i Automobilverkstedenes Landsforening.

Fram til 1962 hadde vi to organisasjoner - en for bilforhandlere og en for bilverksteder. Den 30. mars 1962 fusjonerte Automobilforhandlernes Landsforbund og Automobilverkstedenes Landsforbund. Den nye organisasjonen fikk navnet Norges Bilbransjeforbund. Sett på bakgrunn av navnene skulle en tro at en organisasjon for bilforhandlere fusjonerte med en organisasjon for frittstående bilverksteder. Det er imidlertid ikke helt riktig. Autombilverkstedenes Landsforbund hadde på fusjonstidspunktet et betydelig innslag av bilforhandlere.

16. november 1952 ble det etablert en egen organisasjon for billakkerings-verksteder - Billakkerings Verkstedenes Landsforbund. Denne organisasjonen besto fram til 14. august 1965. Da ble organisasjonen fusjonert inn i NBF.

Bensinforhandlerne dannet organisasjon i 1932. Den 20. mai ble Bensin­ forhandlernes Landsforbund (BHL) opprettet. For å kunne delta i forhandlinger med myndighetene om bensinforhandleravansen, opprettet NBF i 1967 en bensin­forhandlergruppe. På den tiden hadde NBF mange medlemmer som også drev bensin. Fra slutten av 60-tallet var fusjon mellom NBF og Bensinforhandlernes Landsforbund et tilbakevendende tema. Fusjonen ble gjennomført 1. januar 1976. En utløsende faktor for fusjonen var nok at BHL etterhvert fikk en skrantende økonomi.

I 1993 ble NBF omorganisert slik at det ble etablert 4 selvstyrte grupper under NBF-paraplyen. Samtidig ble Bilbransjens Serviceselskap A/S opprettet. Dette selskapet ga en medlemstilknytning til NBF for bedrifter som ikke ville være medlemmer i Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO. To år senere ble Serviceselskapet oppløst, fordi NHO ikke aksepterte denne løsningen.

Bilgummiverkstedene hadde helt siden 11. desember 1930 hatt en egen organisasjon – Bilgummiverkstedenes Landsforbund - BGV. 1. mai 1994 fusjonerte BGV med NBF

I 1997 ble det igjen en diskusjon om organiseringen av NBF. Felles-interessene mellom bensin­forhandlerne og resten av medlemmene var blitt mindre. Utover det å forsyne veitrafikken med drivstoff, hadde bensinstasjonene utviklet seg fra å være forretninger rettet inn mot service i forhold til bilene til å bli forretninger som i betydelig grad satset på storkioskkonseptet med dagligvarer og “fastfood”. Samtidig ble det stilt spørsmål ved hensiktsmessigheten av å ha selvstyrte grupper i NBF.
21. mars 1998 konkluderte Generalforsamlingen i NBF med å godta fisjon med bensinforhandlerne og å oppløse gruppesystemet.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring