Søk

Havarerte tunge kjøretøy kan fraktes til merkeverksted

Statens vegvesen har endret praksis i forhold til regeltolkning rundt transport til verksted.

Det er Norges Lastebileier-Forbund (NLF) som har fått vegvesenet til å endre forskriften. Bakgrunnen for endringen er at moderne lastebiler er avanserte og at det ikke er godt nok å bare frakte dem til nærmeste verksted.

I høringsnotatet fra Samferdselsdepartementet står det: “Med nærmeste verksted bør man kunne kjøre til nærmeste merkeverksted selv om det finnes andre (lastebil) verksteder som er nærmere”.

Utekontrollen er informert om endringen.

Les mer på NLFs nettside her.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring