Søk

Krav til avansert nødbremsesystem og kjørefeltvarsler på tyngre kjøretøy

24. oktober 2016 besluttet Vegdirektoratet å gjøre unntak for noen typer tyngre kjøretøy i forordningen (EU) nr. 347/2012 og 351/2012 omhandler krav til avansert nødbremsesystem (AEBS) og kjørefeltvarsler (LDW).

Systemene er påbudt ved typegodkjenning av tyngre kjøretøy (gruppene M2, M3, N2 og N3). Imidlertid er disse systemene til dels uforenlig med bruken av visse typer kjøretøy, bl.a. med frontmontert utstyr. Etter en høringsrunde, har Vegdirektoratet besluttet at det grunnet tekniske og praktiske årsaker vil bli gitt unntak for bl.a. brøytebiler, anleggsbiler, tømmerbiler, betong- og bergningsbil.

Les mer her...

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring