Søk

Pilotprosjekt for sentralisert dokumentkontroll ved registrering av lastebil

I januar startet et pilotprosjekt i samarbeid med Statens Vegvesen hvor hensikten er effektivisering av registrering av lastebiler. Deltakere i prosjektet er foruten SVV, NBF, BIL og Påbyggergruppen i Norsk Industri.

Hensikten med dette prosjektet er å skape større forutsigbarhet og enhetlig vurdering av lastebiler med påbygg som skal fremstilles for enkeltgodkjenning. Til forskjell fra dagens system, så legger nå den aktuelle forhandleren selv inn de nødvendige data på bil med nødvendig dokumentasjon fra påbygger, samt dokumentasjon av bilen med noen forhåndsdefinerte foto av den aktuelle bilen.

Data legges direkte inn i SVV system, såkalt "e-room", hvor forhandler får tilgang. Når nødvendig info er lagt inn, så hentes informasjonen opp hos SVV som gjør en dokumentkontroll og vurdering av dokumentasjonen. Forhandler får rask tilbakemelding (erfaringsvis maks en dag) enten med et OK og at det er klart for bestilling av visning eller med forespørsel om ny og revidert dokumentasjon.

Det ligger en klar fordel i dette ved at man får en enhetlig vurdering av dokumentasjonen og at visning i liten grad medfører "overraskelser" i form av mangellapp. Tid som medgår til visning blir således også vesentlig forkortet.

NBF deltok nylig på en "live" gjennomgang hos Bertel O. Steen Vare-last-buss på Lørenskog som i januar har erfaring med 10-12 biler som har blitt registrert i det nye systemet.

Erfaring så langt er at forhandler som har bilen klar, bruker ca. en time til fotografering og registrering av data. Hos BOS på Lørenskog er man meget positiv til dette tiltaket, som vil være til god hjelp i hverdagen for lastebilforhandlerne og det vil skape mer forutsigbarhet og enhetlig vurdering.
Vi vil slik også komme bort fra at man selektivt velger hvilken kontrollstasjon man viser bilen hos. På Jessheim (som deltar i pilot fra SVV side) har man fått time til visning i løpet av et par dager etter at dokumenter er godkjent.

Gjennom pilotprosjektet fanger man nå opp eventuelle flaskehalser i prosessen og får viktig læring før man evt. ruller ut i full skala.

SVV skal ultimo mars ha en evaluering av pilotprosjektet, en gjennomgang NBF selvsagt vil delta på.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring