Søk

Slitasjeguide for tilbakelevering av lastebiler

I leasingforhold oppstår det ofte tvister om lastebilens tilstand på tilbakeleveringstidspunktet. Slitasjeguiden definerer rammene for hva som er akseptabel og ikke akseptabel slitasje.

Denne guiden ble tatt frem i samarbeid med Norges Lastebileierforbund en tid tilbake. Vi erfarer at den fortsatt ikke utleveres til kundene i stor nok utstrekning ved inngåelse av nye leasingavtaler. NBF oppfordrer derfor sine medlemmer til å ta brosjyren i bruk i alle leasingforhold. Dette vil bidra til å eliminere diskusjoner om lastebilens tilstand på tilbakeleveringstidspunktet.

Trykk her for slitasjeguiden

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring